Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7313 4470 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaLejdiWioletta LejdiWioletta
1924 36ee
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
Ja nie będę się Tobie tłumaczył, bo sam tego nie żądam od ciebie. Gdy wrócisz narąbana w środku nocy, wezmę cię, położę do łóżka, ściągnę ubrania i przykryję. Nie zapytam: "gdzie byłaś?" ale "czy bawiłaś się dobrze?" po co ja będę się pytał co robiłaś, kurde. Ufam Tobie, totalnie ludzkie zaufanie. I tu zrozumiałem, że to Ty jesteś tą i że to jest miłość. Że to ciebie spotkałem i dla ciebie chcę walczyć.
— znalezione
Po jakim czasie zapomina się zapach kogoś, kto nas kochał? 
— Anna Gavalda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
8937 3016
Reposted from4777727772 4777727772 vialemkove lemkove
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll vialanabanana lanabanana
Reposted fromzelbekon zelbekon viaBBart BBart
6024 6797 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialeniwabula leniwabula
2571 5d89 500
Reposted fromrichardth richardth viaHanoi Hanoi
Och
Reposted fromdhoop dhoop viagket gket
3047 365d 500
Reposted fromkurwajegomac kurwajegomac vialemkove lemkove
1761 b087
Reposted fromretaliate retaliate viajemkartofle jemkartofle
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadozylnie dozylnie
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viadozylnie dozylnie
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl