Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromunr-eal unr-eal viahouda houda
8577 c448 500
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaprzeblyski przeblyski
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat vianieobecnosc nieobecnosc
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viahouda houda
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viahouda houda
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
Reposted fromimpulsivee impulsivee viahouda houda
Ty ogólnie taka jesteś. Cały czas smutna. Tak jakbyś cały czas się czymś martwiła. I wydaje mi się, że za dużo myślisz. 
— Sara.
Reposted fromsilentsoul silentsoul viapikkumyy pikkumyy
4834 6880
Reposted fromkarahippie karahippie viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viamaddaleinee maddaleinee
7424 c963
spoko.
Reposted fromLaCamisaNegra LaCamisaNegra viaimpulsivee impulsivee
8447 7fba
Reposted fromslowostwor slowostwor viaoutofmyhead outofmyhead
Nie rób sobie bałaganu w życiu.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotoco notoco
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacatherineee catherineee
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viathauturien thauturien
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viameem meem
3892 a1ce 500
Reposted fromslodziak slodziak viagreywolf greywolf
Reposted fromFlau Flau viapuszkamileny puszkamileny
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathauturien thauturien
1776 ed96 500
Reposted fromburzazuppa burzazuppa viagreywolf greywolf
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl