Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3144 6955 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish
9473 53a2 500
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromshakeme shakeme viagdziejestola gdziejestola
(...) czasem nie wiemy, czego szukamy, póki tego nie znajdziemy.
— Alexandra Bracken, W sidłach losu
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
7440 5bad
Reposted fromNicinic Nicinic viagdziejestola gdziejestola
3649 29fc 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastylish stylish
Może jestem emocjonalnym analfabeta
— Jakub Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaawaken awaken
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viagdziejestola gdziejestola
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viagdziejestola gdziejestola

Pytanie: Co tam u ciebie słychać? Stawia mnie zawsze naprawdę w kłopotliwej sytuacji...

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
gdybyś wiedział to wszystko...
— byłoby mi łatwiej, chyba
5228 624c
9357 a24f
1420 1703 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastylish stylish
Nigdy nie zastanawiałam się, jak umrę. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Przecież na razie nie mam nawet pojęcia, jak będę żyła.
— Haruki Murakami - Wszystkie boże dzieci tańczą
Reposted fromsaphirka saphirka viagdziejestola gdziejestola
5423 b02a 500
Reposted fromkyte kyte viaall-about-kate all-about-kate
5520 4b26 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl