Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5485 29e3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
2364 1dca 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabadblood badblood
9272 9eaf 500
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viabadblood badblood
Zatrzymaj się na chwilę. Wszystko jest w porządku. Gdzieś w tobie tkwi rozwiązanie wszystkich problemów.
— Christopher Vogler - "Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy"
2413 eb20 500
5485 29e3 500

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
Czym jest depresja? Depresja to ciągłe sekrety i ukrywanie przed najbliższymi jak bardzo popsutym i pokaleczonym się jest w środku.
Reposted frompiehus piehus viakrolfasolek krolfasolek
6665 e475
Reposted fromEtnigos Etnigos viajestemdeszczem jestemdeszczem
0868 3e1a
6651 c6f1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajestemdeszczem jestemdeszczem
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - "Bikini"
Reposted fromIriss Iriss viasweetnothingg sweetnothingg
8538 2021
Reposted fromrisky risky viasweetnothingg sweetnothingg
Pracuj ciężej niż kiedykolwiek do tej pory, byś mógł dotrzeć tam, gdzie nigdy nie byłeś. Poświęć się i zaangażuj w cele, które sobie postawiłeś. 
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasusano susano
8705 75c5 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viazapachsiana zapachsiana
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasecousse secousse
Co więcej jest do zrobienia. Spać i czekać.
— Wisława Szymborska
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaiwannabeyour iwannabeyour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl