Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Mała, to dziwne. Raz mi się chce żyć, a raz po prostu kurwica człowieka trafia. Kładę się do łóżka i nie potrafię zasnąć, sam nie wiem czemu. Po prostu leżę i tyle. Gapię się w ten sufit i nie umiem niczego zrozumieć. I jest jakoś tak... Tęskno? Smętnie? Nie wiem. Za dużo nie wiem, Mała. Tylko jedną myśl ciągle gdzieś tam mam, w tej głowie. Że chcę do Ciebie. Że powinienem być obok Ciebie. I to tak bardzo, że ciężko wytrzymać.
Chodźmy stąd, proszę.
— Mikołaj Bajorek
Reposted fromunr-eal unr-eal viaasylopath asylopath
5588 d1cb 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaasylopath asylopath
7905 ddb2
Reposted fromkarahippie karahippie viaasylopath asylopath
9301 d4f5 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viaasylopath asylopath
4023 f1ef 500
Reposted fromhwmc hwmc viastrzepy strzepy
0419 0ef0 500
Reposted fromMadridista Madridista viastrzepy strzepy
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
5001 8284
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viablondi blondi
Reposted fromweightless weightless viaalekzandra alekzandra
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viakatiuszak katiuszak
0444 5dd4 500

saintsghost:

marysonofjames:

This is not even a joke. This is my cousin’s tree (or lack thereof). He’s an only child. I cannot even fathom this picture. He said it takes 5-6 hours to open them.

Is your cousin Dudley from Harry Potter

Reposted fromdavid-10inch david-10inch viajudysza judysza
Przychodzę do Ciebie w snach?
Reposted fromthesmajl thesmajl viatarczyn tarczyn
4644 6454
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianikotyna nikotyna
4523 e15e 500
Reposted fromFienrira Fienrira viaargetlam argetlam

Nawet nie wiesz jak bym o Ciebie dbał, jak byś była moją. Dziś mi się przyśniłaś, leżałaś w błękitnej koszuli i w majtkach, w moim łóżku, majtki które były w kwiatowe wzory, ja miałem zamknięte oczy, Ty zaczęłaś mnie całować i poczułem się jak nigdy. Później powiedziałaś, że nie możemy być z sobą, bo masz kogoś, sprawdziłaś rozkład autobusów, ale nie miałaś niczego, ja zaproponowałem, że Cię podwiozę i się obudziłem_SEN

Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl