Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
Meżczyźni nie reagują na słowa. Reagują na brak kontaktu.
— "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromwhitewine whitewine viainspirations inspirations
4292 18da

Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
1425 f813
Reposted fromsarazation sarazation viacarmenluna carmenluna
8172 e44f 500
Reposted frommexicola mexicola viainspirations inspirations
Masz prawo go kochać. Ale on ma prawo nie kochać Ciebie.
— Niewypowiedziane słowa bolą najbardziej
Ukryję się gdzieś. Przeczekam. Podobno największe dramaty i burze trzeba przeczekać. Nic nie da gaszenie pożaru, jeżeli ogień spalił już połowę serca. Na próżno podlewanie kwiatów, jeśli zwiędły. Nic nie cofnie bólu, skoro już ręką dotknięty. Nic nie usunie blizny po papierosach. Nie zagoi smutnych ust.
— Kaja Kowalewska - "Pomajaczone"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatak-niewiele tak-niewiele
Nie mogłem spodziewać się czegoś innego.
— A mimo to jestem zaskoczony swoją reakcją emocjonalną.
Reposted fromPoranny Poranny viatak-niewiele tak-niewiele
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viatak-niewiele tak-niewiele
9253 3b23 500
Reposted fromcalifornia-love california-love via28mm 28mm

Creative photos from mom and her two daughters

curious-case-of-tashie:

jonsnowboard:

Instagram : @allthatisshe

I was about to say I’m high-key the youngest child in ever picture…. then I realized I literally am the youngest child god help is this our destiny???

Reposted fromlordminx lordminx viabollabolla bollabolla
8818 5c64 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaTakingControl TakingControl

Cierpienie i ból są nieodłączne od rozległej świadomości i głębokiego serca. Myślę, że ludzie naprawdę wielcy zawsze muszą odczuwać na świecie wielki smutek.
— F. Dostojewski
Reposted fromallay allay viaSurvivedGirl SurvivedGirl
Reposted fromFlau Flau
7772 6aa5 500
Podobno ludzie nie mogą spać kiedy się boją. Ale przychodzi taki moment, kiedy rzeczywistość staje się nie do zniesienia i wtedy właśnie śpi się dużo. Bo jak się śpi to nie trzeba się martwić, nie trzeba się bać, nie trzeba podejmować decyzji.
— śpię dużo
Reposted fromchocoway chocoway viacalaverite calaverite
Reposted frombluuu bluuu viabadblood badblood
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiammistake iammistake
3518 a89b
6924 463b 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl